بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه FA مقالات مجلات فارسی
افتخاری اصغر ; نادری باب اناری مهدی ; میسمی حسین
راهبرد مجلد 60, شماره 53, 1390 , صفحه 80-
(IF=0.129 ,Q1,2016)
کلمات کلیدی:
جمهوري اسلامي ايران،سند چشم‌انداز،امنيت فرهنگي،امنيت اقتصادي،امنيت نظامي،امنيت اخلاقي،امنيت زيست‌محيطي