دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام فرصت ها، اقدامات، اولویت ها و دستاوردها FA مقالات مجلات فارسی
درخشه جلال ; غفاری مصطفی
مطالعات فرهنگ ارتباطات مجلد 12, شماره 16, 1390 , صفحه 9-46
(IF=0.076 ,Q2,2016)
کلمات کلیدی:
ديپلماسي عمومي،جمهوري اسلامي ايران،سياست خارجي،جهان اسلام،قدرت نرم