تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر اسلام گرایی در ترکیه FA مقالات مجلات فارسی
درخشه جلال ; مفیدنژاد مرتضی
پژوهشنامه انقلاب اسلامی مجلد 1, شماره 2, 1391 , صفحه 29-62
(IF=0.074 ,Q2,2016)
کلمات کلیدی:
تركيه،اسلام گرايي،انقلاب اسلامي ايران،لائيسم