بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران FA مقالات مجلات فارسی
پورحیدری امید ; سلیمانی امیری غلامرضا ; صفاجو محسن
بررسی های حسابداری و حسابرسی مجلد 12, شماره 42, 1384 , صفحه 3-19
(IF=0.455 ,Q2,2016)