قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب (با تأکید بر بیداری اسلامی در منطقه) FA مقالات مجلات فارسی
جمالزاده ناصر
پژوهشنامه انقلاب اسلامی مجلد 1, شماره 4, 1391 , صفحه 61-86
(IF=0.074 ,Q2,2016)
کلمات کلیدی:
نظريه فرهنگي انقلاب، قدرت نرم، انقلاب اسلامي، بيداري اسلامي